Merknader, informasjon, viktige punkter og forbehold om Dyrepass:

Informasjon om Avtale med Dyrepasser om formidling av Dyrepassoppdrag.

I forbindelse med overgang til Kattevandrerens Dyrepass som en Nasjonal tjeneste vil denne avtalen benyttes i forbindelse med dyrepasser som har formidlingsavtale med oss (Fyll ut bestillingsskjema - link: http://kattevandreren.no/dyrepass/bestill-dyrepass -  eller skriv ut og send oss avtale under, ta kontakt hvis du trenger kontrakt tilsendt på papir).

Kattevandrerens Dyrepass (Avdeling av Ezy Data AS, org. Nr. 982 147 158) tar på seg å søke å formidle dyrepasser for perioden

Fra:

Til:

For kunde:

Dyr/Dyrenes Navn:

Vi vil også lage avtale mellom dyrepasser og dyreeier som dekker dyrepassers lønn og transporttillegg. (Sendes både kunde og dyrepasser ved bekreftet avtale mellom Kattevandrerens Dyrepass og kunde).


Pris og fordelingsnøkkel på våre tjenester forblir det samme uavhengig av dyrepassers avtale med Kattevandrerens Dyrepass.

Prisene idag er:

Kr. 250,- pr. passbesøk hos dyr.

Kr. 100,- i tillegg for Høytidsdager.

Kr. 50,- i tillegg for flerdyrshjem.

Transporttillegg på kr. 2,5 pr. kjørte kilometer med motorkjøretøy eller tilsvarende bussbillett.


Kattevandrerens Dyrepass fakturerer kunden 40% av avtalt beløp for formidling, organisering og oppfølgning av oppdrag.

Kunden betaler dyrepasser direkte i henhold til egen avtale (For avtalte besøk og transport-tillegg).

Les mer her:

Link 1: http://kattevandreren.no/dyrepass/vi-soker-dyrepassere

Link 2: http://kattevandreren.no/dyrepass/vi-soker-dyrepassere/formidling-dyrepassoppdrag

Fortsettelse Merknader, informasjon, viktige punkter og forbehold om Dyrepass:

Kattevandrerens Dyrepass har avtale med flere dyrepassere og ved avvikling av ferie, sykdom eller andre hendelser kan deres dyr passes av andre enn den som signerer kontrakt/holder nøkkelmøte.

Eventuelle innkjøp av produkter til deres dyr/f. eks. påfyll av mat, snacks eller leker legges til beløp sombetales dyrepasser/faktureres ved avslutning av dyrepass (Vi vil dokumentere forbruk - kopi av kvittering).

Kontrakt fylles ut via skjema på vår nettside, ved senere pass/endringer i pass holder det å bestille via epost/sms/kontaktskjema på vår hjemmeside. Muntlig bestilling/endring skal alltid bekreftes via sms/epost(skriftlig).

Ved utvidelse av pass skal alltid produkter som mat/kattesand revurderes.

Dyrepasser kan rapportere etter hvert pass via epost/sms/MMS. Dette skal avtales på forhånd og vil bli spesifisert i avtale/fakturert etter dyrepassers telefonavtale.

Kjøretillegg beregnes med kr. 2,50 pr. kilometer kjørt eller tilsvarende bussbillett.

Avbestilling/endring: Pass ansees som bestilt ved signert kontrakt (Kun første pass) eller bekreftet mottak av bestilling via bestillingsskjema på vår hjemmeside. Da vi formidler pass til dyrepassere på formidlingsavtale vil en avbestilling/endring føre til direkte inntektsstap for dyrepasser.

Avbestilling/endring mer enn 2 uker før passets begynnelse utløser ingen krav. Mellom 48 timer og 14 dager betales dyrepasser 10% av avtalt beløp (Beløpet betales dyrepasser som kompensasjon for tapt avtalt inntekt). Ved avbestilling/endring under 48 timer før oppstart av dyrepass betales dyrepasser 25% av avtalt beløp (Beløpet betales dyrepasser som kompensasjon for tapt avtalt inntekt).

Ved avbrutt dyrepass betales dyrepasser 25% av avtalt beløp for avlyste besøk.

Ved usikkerhet fra kundes side om tidsrom for pass må Kattevandrerens Dyrepass informeres så tidlig som mulig.

Oppdatert: kl. 11:55 16.06.2017