Mulige Frivillige Grupper / Sider / Prosjekter

Gruppe for markedsføring av dyr som trenger omplassering/hjem.

Facebook gruppen Kattevandrerens gruppe for omplassering av Dyr.  ble etablert 10/11/2014. Erstattet av side i August 2015.

Hvem: Medlemmer i gruppen.

Hva: Reise til omplasseringssentre i nærheten. Etter avtale dele informasjon, bilder og profil av omplasserbare dyr.

Hvor: Hele landet.

Viktige momenter: Få en avtale, eventuelt skriftlig om å videreformidle informasjon om dyr. Meget viktig å oppdatere informasjon hvis dyret blir adoptert.

Prøveprosjekt:

Gruppe for Chipavlesing/Identifisering av påkjørte - Døde kjæledyr.

Hvem: Medlemmer av gruppe.

Hva: Være tilgjengelig til å rykke ut for å identifisere døde dyr med chipleser, eventuelt notere opp og distribuere dyrets kjennemerker. 

Hvor: Der en har frivillige tilgjengelig. 

Viktige momenter: Chipleser koster mellom 3-4000 kr. og vil være den største investeringen. Innsamling til dette er noe Kattevandrerens Frivillige vil prioritere.

Prøveprosjekt: 

Vi har nylig sett saker i media der en gruppe frivillige ville vært greit å ha.

Sak fra Trondheim om at tilbud om identifisering(Chip avlesing) av påkjørte/døde katter opphører grunnet kapasitetsproblemer for de frivillige. Fra artikkelen: "- Vi skjønner ikke at det offentlige ikke får et godt nok system på det her. Vi hadde gjerne tatt på oss jobben med å spore opp eierne hvis det hadde blitt lagt bedre til rette for oss og vi hadde sluppet all kjøringa, sier de to." 

http://www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/article10204467.ece

Dette er også som det påpekes ett kommunalt ansvar, så vår jobb her vil da på den ene siden bli å gjøre jobben, mens vi på den andre siden jobber for at kommunene tar ansvar, enten direkte eller via tilskudd til ordningen.

Sitat Bodil Eikeset, Leder i Norsk Huskattforening. 

"Dette er jo ifølge Mattilsynet jobben til politiet, Mesta (tidligere veivesenet) og andre offentlige etater. De har en plikt til å chippe påkjørte katter som de finner. Istedenfor er det frivillige som må påta seg dette. Hvorfor har kommunene i landet unngått denne forpliktelsen ?"

Gruppe for å støtte Organisasjoner/Grupper som driver med dyrevern

Hvem: Medlemmer av gruppen / Alle som kan.

Hva: Støtte grupper som driver med dyrevern. Om det er to eller flere, en Facebook gruppe eller en etablert organisasjon, så ønsker vi med denne gruppen å jobbe for at ingen skal være alene i arbeidet for dyrene. 

Hvor: På landsbasis.

Viktige momenter: Innsamling av penger via salg av produkter med innhold relatert til spesifikke grupper.

Gruppe for sosialisering av redde dyr.

Hvem: Medlemmer i gruppen.

Hva / Målsetting: Samarbeide om mottak, sosialisering og omplassering av redde eller delvis ville katter. 

Hvor: Hele Landet.

Viktige momenter: Samle de som er interessert i å bruke den tiden som trengs på dette. Inkluderer også fosterhjem og på sikt omplasering til permanent hjem.

Disse oppgavene blir i første omgang ivaretatt av Facebook gruppen Kattevandrerens gruppe for fosterhjem, transport og ammehjelp.

Denne gruppen vil søke å jobbe sammen med denne gruppen på Facebook - Dyretransport Norge. I samme forbindelse vil vi forsøke å kombinere dette med facebook siden Ammehjelpen for dyr

Hvem: Medlemmer av gruppen.

Hva: Samle informasjon om dyr som trenger transport mellom landsdelene. Prøve å samordne dette med frivillige som har mulighet til å ta med seg dyr på deler eller hele turen, eventuelt andre transportmetoder(Gratis/Betale).

Hvor: hele landet.

Viktige momenter: Viktig at informasjon om slike transporter skjer så bredt som mulig, samtidig som det også er mulig å fokusere på spesifikke områder der en transporterer til/fra.

Prøveprosjekt: 

August 2014: Transport av kattunger fra Nesbyen til Dyrebeskyttelsen Norge avd. Ringerike og Omegn, møttes på Sokna. Kattungenes mor var død samtidig som Dyrebeskyttelsen hadde kattemor som nettopp hadde mistet sine egne unger. Les mer her! Originalinnlegg i gruppen Katter i Gol.

November 2014: Transport av katt som har vært i fosterhjem i Bergen, tilbake til Hallingdal der hun originalt ble funnet tidligere i år. Les mer her!

Juli 2015: Fosterhjem i sommerferien for katt innhentet av Katter i Gol. Skal sosialiseres over tid.