Greger er en kattunge som dukket opp i en felle på en Camping plass på Gol i november 2015. Han er nå i fosterhjem hos oss i Kattevandrerens Frivillige.

Han vil bli omplassert når han er gammel nok.

Bruk av innsamlede midler.

Merk at vi fordeler innkomne midler som ikke er øremerket etter følgende fordelingsnøkkel:

20% Innkjøp av utstyr til fordeling hos frivillige, grupper og organisasjoner som trenger det landet rundt.

Utstyr kan være Chipleser, Transportbur, levendefeller for innfanging, mat og annet av den art.

20% Økonomisk støtte til frivillige, grupper og organisasjoner som trenger det landet rundt.

20% Grupper og treff. Vil benyttes til å arrangere treff og møter landet rundt. Slik at en kan møtes og skape nettverk. Grupper som etableres fra denne ordningen vil også kunne motta støtte her.

20% Reserve, kan brukes ved akutte hendelser, f. Eks. Dusør, akutte veterinær utgifter for egne og andres behov. 

20% Kattevandrerens Frivilliges egen drift. F.eks fosterhjemrelaterte utgifter og veterinær utgifter for egne inntatte dyr i fosterhjem. Administrasjon, drifting av Facebooksider derunder sponsing av innlegg for å nå ut til flest mulig. Årlig føring av regnskap. Utgift: Mellom 5000,- og 10 000 kr,-

For å unngå at "kassen" blir tom vil vi kun utbetale en viss prosent av tilgjengelig beløp som maksstøtte. Nøkkel og tilgjengelig beløp vil annonseres.

Vi vil bruke forespørsel om kronerulling for spesielle saker og der behov overstiger tilgjengelige midler.

Fyll ut skjema under! Og vi sender en faktura til din epost eller adresse.

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.