Avtale med Dyrepasser om formidling av Dyrepassoppdrag.

Mer informasjon om - Avtale med Dyrepasser om formidling av Dyrepassoppdrag.

Kattevandrerens Dyrepass tar på seg formidling, organisering og oppfølgning av dyrepassoppdrag og kunde.

Merk at ved "Avtale med Dyrepasser om formidling av Dyrepassoppdrag" så jobber dyrepasser for og lønnes direkte av kunden. 

Denne avtalen gir skattefri utbetaling av 60% av totalpris fremforhandlet med kunden samt skattefritt kjøretillegg etter egne rater. 

Kattevandrerens Dyrepass fakturerer kunden for de resterende 40% av avtalt totalpris som betaling for våre tjenester (Kattevandrerens Dyrepass betaler MVA. på sin andel av totalpris).

Vår Avtale med Dyrepasser om formidling av Dyrepassoppdrag baserer seg på muligheten innen norsk skattelovgivning om: 

"Skattefri inntekt for arbeid i et privathjem

Du kan ikke tjene mer enn 6.000 kroner (var 4.000 kroner til og med 2013) fra hver private arbeidsgiver, hvis du vil slippe skatt.

For at lønnen for småjobber i private hjem skal kunne være skattefri, må disse forutsetningene være tilstede:

  • Arbeidet skjer hjemme, i hagen, på hytta eller på bilen
  • Utbetalt lønn kan ikke utgjøre mer enn 6.000 kroner i året per person per år
  • Arbeidsgiver betaler som privatperson
  • Den som utfører jobben kan ikke ha firma i samme bransje. For eksempel kan ikke en person som driver en frisørsalong klippe deg skattefritt
  • Oppdraget må være mellom private. Du kan ikke gå via arbeidsgiveren til arbeidstaker

Selv om dere er to i hjemmet kan ikke hver av dere betale ut det skattefrie beløpet til én arbeidstaker

Merk at arbeidsgiver bare kan utbetale maksimalt 6.000 kroner i lønn til én person i løpet av ett år. Han eller hun kan altså ikke la personen ta flere jobber som hver gang skal lønnes med 6.000 kroner.

Lønnsmottakeren kan derimot ta på seg flere slike småjobber i løpet av året, så lenge du du ikke mottar mer enn 6.000 kroner i lønn fra hver enkelt av oppdragsgiverne. Men hvis det blir stort omfang av flere småjobber, kan du bli regnet som næringsdrivende, og alt vil være skattepliktig. Det er ingen fast grense når dette skjer."

Hentet fra http://www.smartepenger.no/nyheter/1824-skattefrie-arbeidsinntekter 

Artikkel datert: 23.06.16.


Hentet fra: http://seniorokonomi.no/2016/sa-mye-kan-du-pusse-opp-svart/

Kilde: Kilde: VG og Dine Penger

"Viktig unntak for personer som driver næring

Ett viktig unntak fra denne regelen er at en som selv driver næring innenfor bransjen oppussingen gjelder ikke kan gjøre jobben skattefritt.

En snekker som bare er ansatt i en bedrift kan derimot ta småjobber innenfor samme bransje uten å skatte av det. Pensjonerte håndverkere kan også gjøre slike jobber skattefritt.

Det finnes imidlertid ingen slike smutthull for elektrikere og rørleggere. Årsaken er kravene som stilles til sikkerhet på denne typen jobber. Noen må stå ansvarlig for jobben som er gjort. For el arbeid er det et krav at en elektroinstallatør står ansvarlig. En vanlig elektriker kan derfor bare gjøre slike jobber i sitt eget hjem. Selv om det er innenfor rent skattemessig at en kamerat som er elektriker  gjør en slik jobb for deg er det imidlertid ikke lov."

Kattevandrerens Dyrepass sin Instagram.

Kattevandreren på Facebook